Bán penthouse duplex Thảo Điền Pearl

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: 59 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-6896

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: 2,5 triệu usd - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-6898

Diện tích: 240m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: 20 tỷ - Tình trạng: Chào bán

MÃ TIN: 8-8394

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

MÃ TIN: 7-6897

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

MÃ TIN: 8-6895

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

MÃ TIN: 8-6897

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

MÃ TIN: 8-6997

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: thương lượng - Tình trạng: Đã bán

MÃ TIN: 8-6998

0913.756.339