Cho thuê penthouse duplex Thảo Điền Pearl

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: 5500 usd/th - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-6997

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: 6000 usd/th - Tình trạng: Cho thuê

MÃ TIN: 8-6895

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: usd/th - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 7-6897

Diện tích: 240m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 8-8394

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: usd/tháng - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 8-6896

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: usd/th - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 8-6897

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: usd/th - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 8-6898

Diện tích: 400m² - 4 phòng ngủ - 4 phòng tắm

Giá: usd/th - Tình trạng: Đã cho thuê

MÃ TIN: 8-6998

0913.756.339