Blog

Thợ may tiếng Nhật là gì

Thợ may trong tiếng Nhật được gọi là “mishinkou” (ミシン工, みしんこう). Thợ may là người...

Cất nóc tiếng Anh là gì

Cất nóc trong tiếng Anh được gọi là “topping out.” Lễ cất nóc là một...

Những câu hỏi về gia đình bằng tiếng Nhật

Câu hỏi về gia đình bằng tiếng Nhật, một số mẫu câu được sử dụng...

1 tháng trong tiếng Nhật

Tháng là một đơn vị đo thời gian tồn tại từ rất lâu trong lịch...

Khu tập thể tiếng Nhật

Khu tập thể trong tiếng Nhật được gọi là “danchi” (団地). Đây là khu vực...

Trang điểm tiếng Nhật là gì

Trang điểm trong tiếng Nhật được gọi là “keshou” (化粧、けしょう). Từ vựng tiếng Nhật liên...

Tên các loại hải sản bằng tiếng Nhật

Các loại hải sản thường gặp khi đi siêu thị hoặc nhà hàng hải sản...

Chị dâu tiếng Nhật là gì

Chị dâu trong tiếng Nhật được gọi là “giri no shimai” (義理の姉妹). Chị dâu là...

Lễ rửa tội tiếng Nhật là gì

Lễ rửa tội trong tiếng Nhật được gọi là “senrei” (洗礼). Lễ rửa tội là...

Bảo vệ tiếng Nhật là gì

Bảo vệ trong tiếng Nhật được diễn đạt bằng từ “守る” (mamoru), có nghĩa là...

0913.756.339