Chuyển đổi số là gì

Chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là sự tiến bộ trong công nghệ số, mà còn là quá trình mà công nghệ này giúp mọi người giải quyết những thách thức truyền thống, tạo ra sự đổi mới đặc biệt trong từng lĩnh vực cụ thể.

Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ kỹ thuật số, mà còn là bước chuyển đổi giúp cho mọi người giải quyết những vấn đề truyền thống, sẽ có sự khác biệt ở từng lĩnh vực khác nhau.

Chuyển đổi số cũng có thể được định nghĩa là tác động xã hội toàn diện và tổng thể của quá trình số hóa.

Bước chuyển công nghệ kỹ thuật số, quá trình số hóa và tác động chuyển đổi số có khả năng tăng tốc và dẫn lối cho quá trình chuyển đổi xã hội toàn cầu.

Chuyển đổi số khác gì số hóa.

Chuyển đổi số có thể dễ bị nhầm lẫn với khái niệm số hóa. Có thể hiểu rằng.

Số hóa là quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi các hệ thống thường sang hệ thống kỹ thuật số mềm trên máy tính, số hóa truyền hình chuyển từ phát sóng.

Chuyển đổi số là khai thác các dữ liệu có được từ quá trình số hóa, rồi áp dụng các công nghệ để phân tích, biến đổi các dữ liệu đó và tạo ra các giá trị mới hơn.

Chuyển đổi số đang được diễn ra trên thế giới và tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số đã bắt đầu diễn ra, nhất là trong những ngành như tài chính, giao thông, du lịch.

Các mô hình chuyển đổi số cũng đang tạo ra những dịch vụ có ích cho người dân và tận dụng một cách hiệu quả nguồn lực nhàn rỗi của xã hội.

Việt Nam là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất nhì khu vực, dân số trẻ năng động và có khả năng tiếp cận công nghệ cao nhanh chóng.

Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong việc chuyển đổi số. Đây là những cơ hội mạnh mẽ để các doanh nghiệp Việt Nam tạo ra sự đột phá trên thị trường nhờ vào chuyển đổi số.

Bài viết chuyển đổi số là gì được tổng hợp bởi canhothaodienpearl.info.

0913.756.339