Quản trị kinh doanh tiếng Nhật là gì

Từ ‘quản trị kinh doanh’ trong tiếng Nhật là 経営管理 (けいえいかんり – Keieikanri), nó thể hiện việc thực hiện các hoạt động quản trị trong quá trình kinh doanh nhằm duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Quản trị kinh doanh tiếng Nhật là 経営管理(けいえいかんり- Keieikanri). Bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất”, “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.

Một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả là cả một quá trình vận hành phức tạp bị ảnh hưởng và tác động từ nhiều yếu tố khác nhau.

Để doanh nghiệp phát triển tốt đòi hỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt và hợp lý. Chính vì thế ngành quản trị kinh doanh ra đời và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa hệ thống, tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu,…

Một số từ vựng tiếng Nhật liên quan đến quản trị kinh doanh:

顧客(こきゃく): Khách hàng

戦略(せんりゃく): Chiến lược

促進(そくしん): Xúc tiến

規模(きぼ): Quy mô

サービス: Dịch vụ

経営分野(けいえいぶんや): Lĩnh vực kinh doanh

研究分野(けんきゅうぶんや): Lĩnh vực nghiên cứu

Một số ví dụ tiếng Nhật liên quan đến quản trị kinh doanh:

1. 企業が掲げる業績目標を達成するために必要不可欠な企業努力といえます。生産・販売、マーケティングだけでなく、人事・労務までを適切に管理する経営管理は経営陣の重要な職務といえます。

Kigyou ga kakageru gyouseki mokuhyou o tassei suru tame ni hitsuyou fukaketsuna kigyō doryoku to iemasu. Seisan hanbai, maaketingu dakedenaku, jinji roumu made o tekisetsu ni kanri suru keiei kanri wa keieijin no juuyouna shokumu to iemasu.

Có thể nói, việc đạt được các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty đã đề ra là một nỗ lực tất yếu. Và quản trị kinh doanh một cách hiệu quả không chỉ trong sản xuất, bán hàng và tiếp thị mà còn cả trong nhân sự, lao động, là một nhiệm vụ quan trọng của đội ngũ quản lý.

2. 経営管理とは、企業または組織が経済活動の促進、効率的な目標達成のために、意図的に調整・総括を行う経営手法です。

Keiei kanri to wa, kigyō matawa soshiki ga keizai katsudō no sokushin, kouritsu tekina mokuhyou tassei no tame ni, itotekini chousei soukatsu o okonau keiei shuhoudesu.

Quản trị kinh doanh là một phương pháp quản lý trong đó một công ty hoặc tổ chức có chủ ý điều chỉnh và tổng kết nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế và đạt được các mục tiêu hiệu quả.

Bài viết quản trị kinh doanh tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi canhothaodienpearl.info.

0913.756.339