Graduate Diploma là gì

Graduate Diploma là một loại bằng sau đại học, phù hợp cho những người không thể hoặc không đủ điều kiện để theo học Master. Đây có cấp độ tương đương với năm cuối của bằng Bachelor, nằm ở mức trung gian giữa bằng Master và bằng Doctorate.

Graduate Diploma là bằng sau đại học, dành cho người không có khả năng hay điều kiện học thẳng Master, trình độ tương đương với năm cuối của bằng Bachelor và ở mức giữa bằng Master và bằng Doctorate.

Khoảng một nửa các môn học của Graduate Diploma nằm trong chương trình học Master và sinh viên không cần làm luận văn tốt nghiệp. Tuy nhiên ngày nay lượng người theo học ít dần vì các trường đang cạnh tranh tuyển sinh viên vào thẳng bậc Master.

Các bằng cấp tiếng Anh liên quan đến Graduate Diploma:

Graduate Diploma là gì, sgvGraduate Certificate /ˈɡrædʒ.u.ət səˈtɪf.ɪ.kət/: Bằng chứng chỉ sau Đại học.

Master degree /ˈmɑː.stər dɪˈɡriː/: Bằng Thạc sĩ.

Honour degree /ˈɒn.ər dɪˈɡriː/: Bằng Danh dự.

Doctorate /ˈdɒk.tər.ət/: Bằng Tiến sĩ.

Ở một số nước, bằng Graduate Diploma và bằng Postgraduate Diploma là đồng nghĩa, trong khi ở các nước khác, bằng Postgraduate Diploma là một bằng cấp cao hơn.

Bằng Graduate Diploma được phân biệt bằng cách cung cấp một mức độ chuyên môn cao, cập nhật trong một ngành học hoặc kiến thức cụ thể hơn so với thạc sĩ, thường có định hướng chuyên nghiệp rõ ràng.

Chương trình học Graduate Diploma có thể kéo dài một năm hoặc dài hơn nhằm cân bằng giữa công việc và học tập, mục đích trang bị kỹ năng và thông tin cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Sau khi hoàn tất Graduate Diploma có thể học lên Thạc sĩ, chương trình học phù hợp khi muốn thăng tiến lên vị trí lãnh đạo trong các ngành dịch vụ kinh doanh, dịch vụ truyền thông, thiết bị điện tử, du lịch, nhà hàng, khách sạn, máy móc thiết bị, dược phẩm, ô tô, may mặc.

Bài viết Graduate Diploma là gì được tổng hợp bởi canhothaodienpearl.info.

0913.756.339